Racing NSW Logo


Narromine: Narromine Turf Club Thursday 17, September 2020

Meeting Type: Country (TAB MEETING)
Race Index
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Back to top
Rail Position: +4m 900m-300m, True Remainder
Dual Track Meeting: N
Track Type: Turf
Track Condition: Good 4
Weather: Fine
Penetrometer:
Track Information:
FinalFields Last Published: Thu 17-Sep-20 8:28AM AEST
Riders must be declared before: Tue 15-Sep-20 12:00PM AEST
Scratching close: Thu 17-Sep-20 7:30AM AEST
Total Number of starters for this meeting (including emergencies) 111
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 CALIFORNIA SPELL Nil Nil
2 DASHING BADGER Nil Nil
3 HE’S EXCITING Nil Nil
4 THE BANJO Nil Nil
5 BEACH HOUSE Nil Nil
6 FIERY BELLE (NZ) Nil Nil
7 MODIFY Nil Nil
8 NICOLA Nil Nil
9 GEESHEEHAN Nil Nil
10 GUNNERSIDE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
11 PRODIGAL PRINCE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
12 LIONSTEPS BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
13e ZEMDEGS Nil Nil
14e MISS MAYFIELD Nil Nil
15e PROFFASEE Nil Nil
16e NOBLE BANNER Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 CLIFFSINGER Nil Nil
2 ELLIA Nil Nil
3 GALBALAN BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
4 ALISON PRINCESS Nil Nil
5 ATOMIC LASS Nil Nil
6 BELLA CHICA Nil Nil
7 BONITA CASA Nil Nil
8 FAST PLAY BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
9 IT WILL BE DONE Nil Nil
10 MR INTERNATIONAL (NZ) Nil Nil
11 OCCASIONAL (NZ) Nil Nil
12 RUSTY HAWK Nil Nil
13 SURPRISE Nil Nil
14 VOL AU VENT Nil Nil
15e PROFFASEE Nil Nil
16e NEPENTHES Nil Nil
17e BART’S BULLET Nil Nil
18e BEACH HOUSE Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 EPIC DECISION Nil Nil
2 EVA’S DEEL Nil Nil
3 ORACABESSA Nil Nil
4 ESCEBEE Nil Nil
5 MAC’S REWARD Nil Nil
6 NEED THE YEN Nil Nil
7 HAPPIEST Nil Nil
8 LOOKIN’ ALIVE Nil Nil
9 PLECTRUM Nil Nil
10 SO GOOD TO ME Nil Nil
11 BABY MERLIN Nil Nil
12 REGINA MARGHERITA Nil Nil
13e SEAWATCH Nil Nil
14e TINYBELLA Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 DEMONIZE Nil Nil
2 MISS ACADEMY Nil Nil
3 SCALDED Nil Nil
4 HARRY NEW SHOES (NZ) Nil Nil
5 TRUE PRIDE Nil Nil
6 HUMBOLDT Nil Nil
7 LAWNMEET Nil Nil
8 NORTHERN CONQUEROR Nil Nil
9 SLICKSTER Nil Nil
10 SMOKEY EYE Nil Nil
11 TOKYO BULLET Nil Nil
12 PENNY’S BONITAS Nil Nil
13e STAR OF ZIZOU Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 FIFTEEN ROUNDS Nil Nil
2 THE ROUSEABOUT Nil Nil
3 SANDSTORM Nil Nil
4 TERZO MILLENNIO Nil Nil
5 BUDDABADAH Nil Nil
6 ASTROBABY Nil Nil
7 LITTLE MISS NIC Nil Nil
8 SHAZZA Nil Nil
9 PEGGY’S TIME Nil Nil
10 DO IT Nil Nil
11 VANZANT Nil Nil
12 SEAWATCH Nil Nil
13e UNO RUBY Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 DAREDEVIL Nil Nil
2 MUWARRAD Nil Nil
3 MOTIVES Nil Nil
4 POTTS POINT Nil Nil
5 ALPHA GO BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
6 RESETTING EDGE Nil Nil
7 BRUNELA Nil Nil
8 HARABEL Nil Nil
9 POETIC HARMONY Nil Nil
10 VALARIAN Nil Nil
11 NOT NEGOTIATING Nil Nil
12 TOMATIN Nil Nil
13e NANGA Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 ANY BLINKIN’ DAY Nil Nil
2 SONG ONE Nil Nil
3 EQUILIBRIUM (NZ) Nil Nil
4 DRAGON’S SHADOW Nil Nil
5 PODIUM BOUND Nil Nil
6 PETAIN Nil Nil
7 PITTSBURGH Nil Nil
8 GOLD SKYE Nil Nil
9 THE SCOTSMAN Nil Nil
10 WISEMAN Nil Nil
11 TRAFFIC COP Nil Nil
12 NAOKO Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 GET UP ALBY Nil Nil
2 POP POWER (NZ) Nil Nil
3 POSTER MAN Nil Nil
4 QUIRION Nil Nil
5 SHWANKY DOO Nil Nil
6 SMART AIN’T HE Nil Nil
7 WADI MUSA Nil Nil
8 WILBURGLEN Nil Nil
9 EMPOWERED MADAM Nil Nil
10 MOWANJUM Nil Nil
11 PEPITA Nil Nil
12 RITZY DIVA Nil Nil
13 TICKET TO EL AYE Nil Nil
14 PARADIA Nil Nil
15e PRECIOUS ARLI Nil Nil
16e SELF IMPOSED Nil Nil
17e BANTEUX Nil Nil
18e CAT WALK QUEEN Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 CAPTAIN JIMMY (NZ) Nil Nil
2 DAREDEVIL Nil Nil
3 MY ZEBRINKA Nil Nil
4 SASS’N’TWINKLE Nil Nil
5 CLASS APLENTY Nil Nil
6 LADY RIZ Nil Nil
7 APACHE RUSH Nil Nil
8 GISELA’S CROWN Nil Nil
9 ROSESAY Nil Nil
10 CLASSY REBEL Nil Nil
11 SNIPPETSLINE Nil Nil
12 BONITAS Nil Nil
13 BLACK PLATINUM Nil Nil
14 VONNEGUTESQUE Nil Nil
15e POETIC HARMONY Nil Nil