Racing NSW Logo


Gunnedah: Gunnedah Jockey Club Monday 16, August 2021

Meeting Type: Country (TAB MEETING)
Race Index
1 2 3 4 5 6 7
Back to top
Rail Position: True
Dual Track Meeting: N
Track Type: Turf
Track Condition: Good 3
Weather: Fine
Penetrometer:
Track Information:
FinalFields Last Published: Mon 16-Aug-21 9:11AM AEST
Riders must be declared before: Thu 12-Aug-21 12:00PM AEST
Scratching close: Mon 16-Aug-21 7:30AM AEST
Total Number of starters for this meeting (including emergencies) 86
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 BABYLON WARRIOR Nil Nil
2 FEW ARE Nil Nil
3 JOUSTING Nil Nil
4 STABLE TALK Nil Nil
5 AVASHIIN Nil Nil
6 BENONI Nil Nil
7 BRECOURT Nil Nil
8 EASIER SAID Nil Nil
9 LEGIBLE STAR Nil Nil
10 LOVELY SPIRIT Nil Nil
11 PARADIA Nil Nil
12 AUCTIONEER’SBID BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 BELBAROO Nil Nil
2 BOBBY’S GIVE AWAY Nil Nil
3 CHESTNUT SCAFFA Nil Nil
4 HO HO LORD Nil Nil
5 JAZZEE UP Nil Nil
6 MISTER RIPLEY Nil Nil
7 JADE Nil Nil
8 MERDEKA Nil Nil
9 MISS CONCHEETA Nil Nil
10 RIDERS INTHE STAND Nil Nil
11 SLIGO QUEEN Nil Nil
12 SPICE STAR Nil Nil
13 VISTA GIRL Nil Nil
14 HARD TO DISMISS BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
15e HAVEYOU BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
16e MAURAYA Nil Nil
17e CHOCHYS Nil Nil
18e PLUCKY LIEGE Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 JAYTEES Nil Nil
2 TWIN SEAS Nil Nil
3 EUREKA Nil Nil
4 ARCTIC RISE Nil Nil
5 SQUEEAK Nil Nil
6 AILISH MACA Nil Nil
7 POETIC STAR Nil Nil
8 SERENE SHADOW Nil Nil
9 TRUE BLUE FOX BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
10 BACKLASH Nil Nil
11 LADY SAMURAI Nil Nil
12 MIGHTY MINNIE Nil Nil
13 SINGLE BABE Nil Nil
14 RISING RISK Nil Nil
15e SKYE LOVER Nil Nil
16e OUR BOY MALCOLM Nil Nil
17e FIELDS OF RED Nil Nil
18e TWITTERSPHERE Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 OSLO Nil Nil
2 SUPERIOR WITNESS Nil Nil
3 DEPLOYS ALONE Nil Nil
4 FOX SPIRIT (NZ) Nil Nil
5 BEAUTY BETTY (NZ) Nil Nil
6 FINAL DECLARATION Nil Nil
7 SHE’S SPICY Nil Nil
8 JILLONNI Nil Nil
9 CHEVRON PRINCE Nil Nil
10 GOSSIP Nil Nil
11 STREETS OF SUEMORI Nil Nil
12 JARMANAGIC Nil Nil
13 BELLA Nil Nil
14 MY TIME AGAIN Nil Nil
15e MR DE NIRO Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 RELIABLE LOVIN’ (NZ) Nil Nil
2 THE FOSSIL Nil Nil
3 ALL THE SHOPS Nil Nil
4 EQUITIES Nil Nil
5 SCATMAN Nil Nil
6 HAMMOON JIG Nil Nil
7 LOOSE BUTTONS Nil Nil
8 RIVA RIALTO (NZ) Nil Nil
9 J’ADOUBE Nil Nil
10 SHINY AGENT Nil Nil
11 WISEMAN Nil Nil
12 MANNO Nil Nil
13 MOWANJUM Nil Nil
14 AVIATE Nil Nil
15e CICILO Nil Nil
16e WILBURGLEN Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 RED ZEPHYR Nil Nil
2 REACH BEYOND Nil Nil
3 LUCKY ELIXIR BOBS Extra Bonus Scheme Nil Nil
4 TIME TO DAZZLE (NZ) Nil Nil
5 LITTLE KITTEN (IRE) Nil Nil
6 CHAPAL BOBS Extra Bonus Scheme Nil Nil
7 MARTIAN QUEEN Nil Nil
8 MEXICAN STANDOFF Nil Nil
9 NOBLE CAUSE Nil Nil
10 SEPTIMUS SEVERUS BOBS Extra Bonus Scheme Nil Nil
11 CTHONIA (NZ) Nil Nil
12 POOLENZO Nil Nil
13 RIVER OF GOLD Nil Nil
14 DESMOS Nil Nil
15e KLIFTEE Nil Nil
16e EQUILIBRIUM (NZ) Nil Nil
17e HOUSE WINS Nil Nil
18e NAOKO Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 ECKER ROAD Nil Nil
2 REXX Nil Nil
3 CALL ME BRAD Nil Nil
4 TERRIUS Nil Nil
5 ABSOLUTE TRUST Nil Nil
6 MANABAR Nil Nil
7 FAMOUS Nil Nil
8 LIBERTY HEAD Nil Nil
9 FREE RIDER Nil Nil
10 AESOP’S FABLE Nil Nil
11 CONCRETE Nil Nil
12 MITRUST Nil Nil
13 ANNIE’S STREET Nil Nil