Racing NSW Logo


Hawkesbury: Hawkesbury Race Club Tuesday 09, February 2021

Meeting Type: Provincial (TAB MEETING)
Race Index
1 2 3 4 5 6 7
Back to top
Rail Position: True
Dual Track Meeting: N
Track Type: Turf
Track Condition: Soft 5
Weather: Overcast
Penetrometer: 5.7
Track Information:
FinalFields Last Published: Tue 09-Feb-21 5:49PM AEDT
Riders must be declared before: Fri 05-Feb-21 12:00PM AEDT
Scratching close: Tue 09-Feb-21 7:30AM AEDT
Total Number of starters for this meeting (including emergencies) 64
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 CARLISLE BAY BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
2 BELLE ESPOIR BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
3 LATIN LYRIC BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
4 LOVELAND BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
5 ROSIE RIVETER Nil Nil
6 CIRCUS TRAIN Nil Nil
7 EYES OF DUBAI BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
8 VASCOTTO BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
9 WYOMING BELLE Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 FIRST FLEET Nil Nil
2 MOPAR Nil Nil
3 CARLISLE BAY BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
4 OCEANIC FLASH (NZ) Nil Nil
5 SIAKAM Nil Nil
6 LOST IMPACT (JPN) Nil Nil
7 SHEZUNREAL Nil Nil
8 WYOMING BELLE Nil Nil
9 BLAZE SEVEN (NZ) Nil Nil
10 FROMDUSTWEMUST Nil Nil
11 VINTAGE HARVEST Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 BENYATTA BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
2 DRUMMIN BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
3 HIALOA Nil Nil
4 JADIDA BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
5 ROAM FREE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
6 IN AWE OF ME BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
7 DREAMLINE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
8 TIGHT ROPES Nil Nil
9 OUR FLAMING MOES BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 GREEN KUDOS Nil Nil
2 HOT AS HELL Nil Nil
3 LOW ALTITUDE Nil Nil
4 MANCO MAN BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
5 MILITARY AFFAIR BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
6 STRAYA PRIDE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
7 BULLET FORCE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
8 SPANISH FIGHTER BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
9 BARREN JACK Nil Nil
10 LEGAL CHALLENGE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
11 SEA STITCH BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 BAROSSA ROSA BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
2 CANTON KID Nil Nil
3 ADAMAS PRINCE Nil Nil
4 WINDS OF WAR BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
5 FLASH POINT Nil Nil
6 MAJOR MURPHY BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
7 HEAD ON UP BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
8 KAHAYLAAN Nil Nil
9 OASIS KING Nil Nil
10 HEART OF SIENA BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
11 NEVER SECOND BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
12 YOU RANG Nil Nil
13 UNBLUSHING Nil Nil
14 TESTA’S FLOWER Nil Nil
15e DEEPFIELD’S RAINE Nil Nil
16e GOGH FOX Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 LAND OF VALENS Nil Nil
2 THE LONG RUN Nil Nil
3 ALLEZ REV Nil Nil
4 HARMONIUM BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
5 AMICUS CURIAE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
6 MANDALONG KISS Nil Nil
7 RENALOT Nil Nil
8 SOLVA BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
9 DUCHESS ADELE Nil Nil
10 SATIN RUBY (NZ) Nil Nil
11 LAND AHOY BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
12 LINDEN TREE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
13 CRAZY TRAIN BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
14 DIVINE APPROACH Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 DONANDKIM Nil Nil
2 MAIN STAGE (NZ) Nil Nil
3 AHSO BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
4 MOCAMBO BOBS Extra Bonus Scheme Nil Nil
5 ALAKAHAN (IRE) Nil Nil
6 ALL THINGS Nil Nil
7 DINADO Nil Nil
8 OUR BAMBINO Nil Nil
9 SEGRILL Nil Nil
10 DUAIS BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
11 ENDURING NIGHT Nil Nil
12 YIYI BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
13 DREAM MAIDEN Nil Nil
14 LOCHITA BOBS Extra Bonus Scheme Nil Nil
15 TIMELY SHADOW Nil Nil
16 LEXI’S CHOICE Nil Nil
17e GRACE AUGUSTA Nil Nil
18e BUTCH’N’BUGS Nil Nil
19e NATIONAL GUARD (USA) Nil Nil
20e DUTY BOBS Extra Bonus Scheme Nil Nil