Racing NSW Logo


Queanbeyan: Canberra Racing Club Friday 17, September 2021

Meeting Type: Country (TAB MEETING)
Race Index
1 2 3 4 5 6 7 8
Back to top
Rail Position: +3m 900m-275m; True Remainder
Dual Track Meeting: N
Track Type: Turf
Track Condition: Good 4
Weather: Fine
Penetrometer:
Track Information:
FinalFields Last Published: Fri 17-Sep-21 8:41AM AEST
Riders must be declared before: Wed 15-Sep-21 12:00PM AEST
Scratching close: Fri 17-Sep-21 7:30AM AEST
Total Number of starters for this meeting (including emergencies) 81
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 ARAMIS EN AVANT Nil Nil
2 BORISLAV (NZ) Nil Nil
3 CAMP DAVID Nil Nil
4 EIGHT WILLOWS Nil Nil
5 AFTERSHOCK Nil Nil
6 CARRION HAWK Nil Nil
7 OUT OF EUROS Nil Nil
8 BIG BAZ Nil Nil
9 POKER DICE Nil Nil
10 COUPLA DAYS Nil Nil
11e SURPRISE FACTOR Nil Nil
12e WEGEE LOU Nil Nil
13e BELLALEE Nil Nil
14e SERB ALERT Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 ZARIZ NO WATER Nil Nil
2 SABAZIOS Nil Nil
3 TIFF’S FINALE Nil Nil
4 WHITE LIAR Nil Nil
5 ZHUKOVSKY Nil Nil
6 ACCRUE Nil Nil
7 BARIA Nil Nil
8 HAYYU Nil Nil
9 HARDERTHANTHEREST Nil Nil
10 PAPAVER MINER Nil Nil
11 SERB ALERT Nil Nil
12e JESTA DIVA Nil Nil
13e I IZ BRILLIANT Nil Nil
14e LADY ANIMALIA Nil Nil
15e SOGERI Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 HOWLOWCANYOUGO Nil Nil
2 NOTHING COMPARES (NZ) Nil Nil
3 HILLTOP HOOD Nil Nil
4 INVINCIBLE DASH Nil Nil
5 SAME OLD SCENE Nil Nil
6 REGAL RIFFLE Nil Nil
7 PAHRULI Nil Nil
8 EERISED Nil Nil
9 MASTER LOCKS Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 BURNT PATCH Nil Nil
2 ROMAN CANDLE (NZ) Nil Nil
3 ROY JOHN Nil Nil
4 TIZ WAR BRO Nil Nil
5 UNO TOPS Nil Nil
6 POETIC POWER Nil Nil
7 TORMENTA Nil Nil
8 EPIZEEL (NZ) Nil Nil
9 GARRATT ROAD Nil Nil
10 THOUGHTFUL LAD Nil Nil
11 MORE EXCITEMENT Nil Nil
12e CHEEKY NUGGET Nil Nil
13e RANGARUSH Nil Nil
14e MR DREAMY Nil Nil
15e URJUWAAN Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 JAWWAAL Nil Nil
2 TAKISSACOD Nil Nil
3 DELACOUR Nil Nil
4 CYBORG Nil Nil
5 RAFHA’S CHOICE Nil Nil
6 ZELAGO Nil Nil
7 PROPOSE A TOAST Nil Nil
8 HEZREDHOT Nil Nil
9 EXAGGERATE Nil Nil
10 MILAMOO Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 SUPERTANKER Nil Nil
2 BIG STEVE Nil Nil
3 DAMREEL Nil Nil
4 LENNY’S LAD Nil Nil
5 SUPER RIFF Nil Nil
6 THE PRES Nil Nil
7 DEBIT CREDIT Nil Nil
8 BRING IT BELLA Nil Nil
9 FINAL SHOWDOWN Nil Nil
10 FIRE SHADOW Nil Nil
11e DALMATINKA Nil Nil
12e DIFFERENT TIME Nil Nil
13e CHLOEBELLA ROSE Nil Nil
14e ROYCROFT Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 ESTHETIC Nil Nil
2 MORE SHOTS Nil Nil
3 SKYRAY Nil Nil
4 CHARLIE’S LAW Nil Nil
5 SUBTLY SPRING Nil Nil
6 DENIM STREET Nil Nil
7 REBELLIOUS MISS Nil Nil
8 AMBARI Nil Nil
9 ROMEO VELLA Nil Nil
10 MOTIME Nil Nil
11 OPERA TICKETS Nil Nil
12e BRO Nil Nil
13e GLOWING CAT Nil Nil
14e MILAMOO Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 REVOLVER Nil Nil
2 BYBLOS BOY Nil Nil
3 IMITATION GAME Nil Nil
4 RAHNI FACTOR Nil Nil
5 SCALDED Nil Nil
6 HONEYSUCKLE CHOICE Nil Nil
7 EPIMETHEUS Nil Nil
8 DEVIATE Nil Nil
9 MISS DEVINCI Nil Nil
10 NEPHRADIVA Nil Nil
11 MO MORE CHICKEN Nil Nil
12e SAY GOODBYE Nil Nil
13e UNDERTHESPOTLIGHT Nil Nil
14e HEY DUGEE Nil Nil
15e GUILTLESS Nil Nil