Racing NSW Logo


Grafton: Clarence River Jockey Club Ltd Monday 21, September 2020

Meeting Type: Country (TAB MEETING)
Race Index
1 2 3 4 5 6 7 8
Back to top
Rail Position: +4.5m entire circuit
Dual Track Meeting: N
Track Type: Turf
Track Condition: Good 4
Weather: Fine
Penetrometer:
Track Information:
FinalFields Last Published: Mon 21-Sep-20 11:14AM AEST
Riders must be declared before: Thu 17-Sep-20 12:00PM AEST
Scratching close: Mon 21-Sep-20 7:30AM AEST
Total Number of starters for this meeting (including emergencies) 78
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 ENTITLEMENT Nil Nil
2 HARD MERCHANDISE Nil Nil
3 BEAR THE CROWN Nil Nil
4 LACE AND WHISKEY Nil Nil
5 ANNIE ETHYL Nil Nil
6 VELVET AEROPLANE Nil Nil
7 VIVID IMAGE Nil Nil
8 ONE MORE FOR US Nil Nil
9 ILIA Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 DOMINANT CROWN Nil Nil
2 TOBASCO Nil Nil
3 DEXTER DUTTON Nil Nil
4 MY COUSIN STEVE Nil Nil
5 SAVANNA JEUNE Nil Nil
6 AJANI Nil Nil
7 SANDY TOWN Nil Nil
8 TEO TORRIATE Nil Nil
9 MY BEST SELLER Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 REAL GENT (GB) Nil Nil
2 HEZA MAGIC MAN Nil Nil
3 MR PLOW Nil Nil
4 AND FINALLY Nil Nil
5 OUT TO LUNCH Nil Nil
6 HURRICANE MAX Nil Nil
7 QUEEN GINA Nil Nil
8 SPIRIT OF HUSSON Nil Nil
9 EMVEPEE Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 GILLICK’S WAY Nil Nil
2 GOLD KING Nil Nil
3 ALSAMENU Nil Nil
4 ANGAMA BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
5 ARLIZAR BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
6 FLICK Nil Nil
7 ILLARI Nil Nil
8 KINGOFTHEHARBOUR Nil Nil
9 LINE UP GIRLS Nil Nil
10 MINI ME Nil Nil
11 REAPPEAR Nil Nil
12 SUPER TED BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
13e LETTEMGO Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 FUN LOVER Nil Nil
2 LETTEMGO Nil Nil
3 NICALATI Nil Nil
4 RULE BREAKER Nil Nil
5 UPRISE Nil Nil
6 BROWNIE POINTS Nil Nil
7 STARS ARE TRUMPS Nil Nil
8 ZOFFDACHARTS Nil Nil
9 POINT OF ATTACK BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
10 SAGACIOUS BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
11 GIFT OF TIME Nil Nil
12 PUMP IT UP BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
13 SENSHI SPIRIT BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
14e GOLD KING Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 WILLO TITTO Nil Nil
2 ZAVY’S HOPE Nil Nil
3 RIVAL MO Nil Nil
4 GLYCINE MAX BOBS Extra Bonus Scheme Nil Nil
5 KARLU DREAMING (NZ) Nil Nil
6 ARLINGTON VALLEY BOBS Extra Bonus Scheme Nil Nil
7 HAYATE Nil Nil
8 SAY IT AIN’T SO Nil Nil
9 YESIDO Nil Nil
10 SERAPHINITE Nil Nil
11 KHORLOO Nil Nil
12 RED INTUITION (NZ) Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 COUNTRY POET Nil Nil
2 DEFINE TYRANNY Nil Nil
3 GET A RHYTHM Nil Nil
4 GRAZIANO Nil Nil
5 HELMET HEAD Nil Nil
6 HICHAUX Nil Nil
7 LONG TALL GLASSES Nil Nil
8 RUNYOO Nil Nil
9 SERAPHINITE Nil Nil
10 SHORTAZ Nil Nil
11 MISS PIERPOINT Nil Nil
12 RIZZOLI Nil Nil
13 WINNIPEG Nil Nil
14 BONDURANT Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 HEAD UP HIGH Nil Nil
2 RUMBERELLA (NZ) Nil Nil
3 ATLANTIC LITE Nil Nil
4 BEAT THAT Nil Nil
5 NANNY’S PRIMED Nil Nil
6 CRAFTY GIRL Nil Nil
7 URBAN APPEAL Nil Nil
8 I’M ON THE PROWL Nil Nil
9 RUNAMUK Nil Nil
10 NEWTON (NZ) Nil Nil
11 STYLISH KIM Nil Nil
12 FLYING PRINCE Nil Nil